O nama

G-M&M Trgovina d.o.o.

G-M&M TRGOVINA d.o.o. u saradnji sa ugovorenim partnerom Trgošped d.o.o. pruža uslugu putem internet stranice webshop-a na domeni dewalt.ba. Usluga webshop-a obuhvata online kupovinu, pružanje informacija i upravljanje sadržajem webshop-a. Na domeni dewalt.ba određeni su uslovi korištenja koji definišu pravila kupoprodaje artikala na webshop-u dewalt.ba. G-M&M TRGOVINA preko ugovorno g partnera TRGOŠPED d.o.o. vrši distibuciju robe koja je naručena putem internet stranice webshop-a na domeni dewalt.ba.

Sve reklamacije vezane za kupljenu robu ili postupanje naših prodajnih operatera, nezadovoljstvo, primjedbe, ali i pohvale, primamo isključivo u pisanom obliku, poštom na adresu „G-M&M TRGOVINA d.o.o., Predstavništvo Sarajevo, Ramiza Jašara 18, Ilidža, 71000 Sarajevo “ ili e-poštom na adresu gmm@bih.net.ba.